• banneri
  • banneri2
  • banneri3
1 2 3

YMPÄRISTÖSI ASIANTUNTIJA

Ulla Liski Oy on vuonna 2019 perustettu ympäristöasiantuntijapalveluita tarjoava konsulttitoimisto. Toimeksiantojen suorittamisesta vastaa FM, DI Ulla-Maija Liski. Liskillä on sekä geologin että ympäristötekniikan diplomi-insinöörin koulutus ja yhteensä 30 vuoden työkokemus valtion ympäristöhallinnon palveluksessa ja konsulttina.

PALVELUT

HAKEMUKSET

Ympäristölupa | Maa-aineslupa | Vesitalouslupa

Sujuvan lupaprosessin takaa hyvä hakemus. Laadimme hakemukset vastaamaan laissa ja asetuksissa annettuja sisältövaatimuksia ja noudatamme ajan ohjeita. Palvelemme lupaprosessin kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta lupapäätöksen toimeenpanoon. Toimeksianto on voi olla koko hakemuksen laatiminen tai yrityksen laatiman hakemuksen laadunvarmistus tai kaikkea siltä väliltä. Laadimme myös hakemukseen tarvittavat selvitykset esimerkkinä pohjavesiselvitykset ja Natura-alueisiin liittyvät selvitykset.

YVA

YVA-menettelyä sovelletaan suuriin, ympäristövaikutuksiltaan mittaviksi arvioituihin hankkeisiin, jotka on lueteltu YVA-laissa. YVA:ssa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ennen lupaprosessia. YVA jakaantuu ohjelmavaiheeseen ja selostusvaiheeseen.

Toteutamme YVA-hankkeenne napakasti ei liikaa eikä liian vähän -periaatteella.

JÄTTEIDEN TUOTTEISTAMINEN JA EOW

Jätteiden tuotteistaminen on mahdollista End of Waste -menettelyn tai sivutuoteluokituksen kautta.

EoW-menettelyssä jäte lakkaa olemasta jätettä, kun se on käynyt läpi hyödyntämistoimen, sillä on tietty käyttötarkoitus, sillä on markkinat tai kysyntää, se täyttää tekniset vaatimukset ja noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja standardeja eikä sen käytöllä ei ole terveydellisiä tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Valmiit EoW-kriteerit ovat olemassa joillekin jätejakeille ja muille jätejakeille on tapauskohtainen.

Materiaalia voidaan pitää sivutuotteena, kun jatkokäytöllä on varmuus, käyttö ei vaadi jatkokäsittelyä, materiaalin synty on oleellinen osa prosessia, mutta ei sen ensisijainen tarkoitus, materiaalin käyttö on laillista eikä se aiheuta vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Esimerkki sivutuotteesta on mekaanisessa metsäteollisuudessa syntyvä sahanpuru.

Autamme teitä kaikissa jätteen tuotteistamiseen liittyvissä kysymyksissä tuotteistamispotentiaalin tunnistamisesta hakemusten laatimiseen ja prosessin loppuun saattamiseen saakka.

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖPALVELU JA KOULUTUS

Yrityksellä ei aina ole mahdollisuutta tai tarvetta nimittää omaa ympäristöasioiden hoitajaa. Meiltä saatte palvelun räätälöitynä juuri teidän tarpeisiinne. Palvelu voi olla esimerkiksi tarkkailuista tai vuosiraportoinnista huolehtimista, ympäristölainsäädännön muutosten seuraamista, viranomaisyhteistyötä tai toiminnan kehittämistä. Huolehdimme myös henkilökuntanne koulutuksesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

ULLA LISKI OY

   
Email:
Puh: 040 8422 687
   
Y-tunnus:  2992463-7
Verkkolaskutusosoite: 003729924637
Operaattori: 003708599126 (OpenText)


Luotettava Kumppaniyritys

OTA YHTEYTTÄ

   
Nimi:
Yhteystieto:
Viesti:
Tunniste:
Tunniste on: 49696
 
Kaakon Nettipalvelu Oy